• hakan@hakanlindgren.com

Signerat ex. av Zebran

Signerat ex. av Zebran

Vill du beställa ett (eller flera) signerat/-de exemplar av Att raka en zebra?

Pris 220 kr/ bok, inkl porto inom Sverige. Inbetalas på bg 368-2093 (Håkan Lindgren/ Röde Riddaren)

Glöm inte att ange till vem boken skall signeras, och till vilken address den skall skickas.